Tài liệu và Ebook

EXPLORE OUR UNIVERSE

     Tại website Tài liệu diệu kỳ, bạn có thể tìm thấy một kho tài liệu phong phú bao gồm sách và đề thi tiếng Anh nâng cao, ôn luyện kì thi THPT Quốc gia, đề thi chọn học sinh giỏi từ lớp 10 đến lớp 12, tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS và nhiều chủ đề khác như ngữ pháp, từ vựng, luyện nghe, nói, đọc và viết. Các tài liệu được cập nhật thường xuyên để phù hợp với những yêu cầu và xu hướng mới nhất của các kỳ thi tiếng Anh.

TÀI LIỆU THỊNH HÀNH
(Tài liệu chọn lọc, được người dùng tải xuống nhiều nhất tại website.)
Advanced English: Sách và tài liệu Tiếng Anh nâng cao (CPE, CAE, FCE...)
Sách và tài liệu ôn luyện kì thi Trung học phổ thông  Quốc gia 
Đề thi Tuyển sinh lớp 10 chuyên Tiếng Anh & HSG Tiếng Anh 9
Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 THPT
Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 11 THPT
Đề thi Olympic trại hè phương Nam từ năm 2014 đến nay
Đề thi (Đề xuất + Chính thức) Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ [cập nhật đến năm 2022]
Đề thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 lần [cập nhật đến năm 2022]
Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 THPT & đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia THPT
Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT môn Tiếng Anh từ 2011-2022
Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS
Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS - IELTS Listening
Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS - IELTS Speaking
Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS - IELTS Reading
Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS - IELTS Writing
Tài liệu dành cho học sinh chuyên Anh
Chủ đề: Lexico and Grammar - Từ vựng ngữ pháp (Chuyên Anh)
Chủ đề: Word forms -  Từ loại (Chuyên Anh)
Chủ đề: Open cloze and Guided cloze (Chuyên Anh)
Chủ đề: Sentence transformation - Biến đổi câu (Chuyên Anh)
Chủ đề: Đề luyện tập (Chuyên Anh)
Chủ đề: Listening (Chuyên Anh)
Chủ đề: Speaking (Chuyên Anh)
Chủ đề: Reading (Chuyên Anh)
Chủ đề: Writing (Chuyên Anh)