Thư viện tài liệu

Welcome to tailieudieuky.com

Explore our magical world of documents and unlock your full potential today!

TRENDING
(Tài liệu mới cập nhật và được đề xuất.)
+4.567 exercises on Word Formation for Advanced with Answers
+165 Đề thi chọn HSG lớp 12 và Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia THPT (cập nhật đến năm học 2023-2024)
+50 Đề thi chọn HSG lớp 12 và Đội tuyển dự thi HSG Quốc gia THPT mới nhất (cập nhật đến năm học 2023-2024)
200 Open Cloze tests for Advanced
130 đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 THCS cấp quận/huyện mới nhất (đề thi + file nghe + đáp án), cập nhật đến năm 2024 (file word và pdf)
TÀI LIỆU TIẾNG ANH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NEW
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT các tỉnh/TP (không chuyên)Vừa cập nhật
Đề thi thử THPT Quốc Gia và Tốt nghiệp THPT
Đề thi chính thức môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia và Tốt nghiệp THPT (Bộ Giáo dục & Đào tạo) đến năm 2023
Vừa cập nhật
SÁCH VÀ TÀI LIỆU TIẾNG ANH NÂNG CAO
Sách và tài liệu ôn luyện kì thi Trung học phổ thông Quốc gia 
Advanced English: Sách và tài liệu Tiếng Anh nâng cao (CPE, CAE, FCE...)
ĐỀ THI CHỌN HSG TIẾNG ANH TỪ LỚP 9 ĐẾN 12 CẤP TRƯỜNG, QUẬN/HUYỆN, TỈNH/THÀNH PHỐ
Đề thi Tuyển sinh lớp 10 chuyên Tiếng Anh & HSG Tiếng Anh 9
Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 THPT
Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 11 THPT
Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 THPT & đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia THPT
ĐỀ THI CHỌN HSG TIẾNG ANH KHU VỰC
Đề thi Olympic Trại hè phương Nam từ năm 2014 đến nay
Đề thi (Đề xuất + Chính thức) Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ [cập nhật đến năm 2022]
Đề thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 lần [cập nhật đến năm 2023]
Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT môn Tiếng Anh từ 2011-2023
TÀI LIỆU LUYỆN THI IELTS
Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS - IELTS Listening
Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS - IELTS Speaking
Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS - IELTS Reading
Tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS - IELTS Writing
TÀI LIỆU DÀNH CHO HỌC SINH CHUYÊN ANH
Chủ đề: Lexico and Grammar - Từ vựng ngữ pháp (Chuyên Anh)
Chủ đề: Word formation -  Từ loại (Chuyên Anh)
Chủ đề: Open cloze and Guided cloze (Chuyên Anh)
Chủ đề: Sentence transformations - Biến đổi câu (Chuyên Anh)
Chủ đề: Practice tests - Đề luyện tập (Chuyên Anh)
Chủ đề: Listening (Chuyên Anh)
Chủ đề: Speaking (Chuyên Anh)
Chủ đề: Reading (Chuyên Anh)
Chủ đề: Writing (Chuyên Anh)