Nguồn bài đọc điền từ và đọc hiểu môn Tiếng Anh – Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 ( Bộ GD&ĐT)

Nguồn bài đọc điền từ và đọc hiểu trong đề thi môn Tiếng Anh năm nay đã được tổng hợp và thống kê bởi website Tài liệu diệu kỳ. Thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngoại ngữ bao gồm 6 môn thi Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật, vào khoảng 15:30 phút chiều 8/7. Theo các giáo viên môn Tiếng Anh, đề thi năm nay có độ phân hóa rõ rệt và khó hơn đề minh họa và đề thi năm 2021, phổ điểm chung dự đoán từ 5,5-6,5. Hãy cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về mức độ phân hóa của đề thi.

Nguồn bài đọc điền từ và đọc hiểu môn Tiếng Anh - Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022-5
Tải xuống: Navigate Pre-Intermediate B1 Coursebook, Julie Norton, Caroline Krantz.
Nguồn bài đọc điền từ và đọc hiểu môn Tiếng Anh - Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022-1
Tải xuống: High Note 4 Student's Book with Basic PEP Pack, Roberts, Mrs Rachael….
Nguồn bài đọc điền từ và đọc hiểu môn Tiếng Anh - Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022-2
Tải xuống: Complete IELTS Bands 4-5 Workbook with Answers, Wyatt, Rawdon.
Nguồn bài đọc điền từ và đọc hiểu môn Tiếng Anh - Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022-3
Tải xuống: Formula B2 First Exam Trainer and Interactive eBook with Key with Digital Resources & App.
Nguồn bài đọc điền từ và đọc hiểu môn Tiếng Anh - Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022-4
Tải xuống: Optimise B1+ Student's Book Premium Pack, Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles.