NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI Môn TIẾNG ANH – Khối 10 và 11 – KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 304 LẦN THỨ XXVII NĂM 2023

     Tài liệu diệu kỳ xin giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các bạn học sinh tài liệu NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI Môn TIẾNG ANH – Khối 10 và 11 - KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 304 LẦN THỨ XXVII NĂM 2023 có thể tải xuống (download) ở dạng pdf.

Tải xuống: NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI Môn TIẾNG ANH – Khối 10 và 11 - KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 304 LẦN THỨ XXVII NĂM 2023

Trích dẫn nội dung "NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI Môn TIẾNG ANH – Khối 10 và 11 - KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 304 LẦN THỨ XXVII NĂM 2023":

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG BAN TỔ CHỨC KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XXVII NĂM 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI Môn: TIẾNG ANH – Khối 11 A. NỘI DUNG ▪ Từ vựng (collocations, phrasal verbs, idiomatic expressions, prepositions, parts of speech…) ▪ Tất cả các điểm ngữ pháp (cơ bản và nâng cao) ▪ Kỹ năng đọc hiểu ý chính, chi tiết, hàm ý, ghép đoạn, … ▪ Kỹ năng điền từ thích hợp ngữ cảnh ▪ Kỹ năng viết câu B. CẤU TRÚC ĐỀ THI 1. Phần trắc nghiệm: ▪ Lexico-grammar: 40 câu 20 điểm ▪ Guided cloze: 10 câu 10 điểm 2. Phần tự luận: ▪ Reading: 20 câu (gồm các dạng gapped text, MCQ, jumbled text) 20 điểm ▪ Open cloze: 10 câu 10 điểm ▪ Word form (câu và đoạn văn) 20 điểm ▪ Sentence transformation: 10 câu 20 điểm Tổng điểm: 100 Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và phiếu trả lời tự luận.