Đề thi thử Chuyên Anh PTNK Phổ thông năng khiếu năm học 2024-2025

Đề thi thử Chuyên Anh PTNK Phổ thông năng khiếu năm học 2024-2025

Để chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sắp tới, website Tài liệu diệu kỳ xin giới thiệu đến bạn Đề thi thử Chuyên Anh PTNK Phổ thông năng khiếu năm học 2024-2025 có đáp án vừa được tổ chức vào đầu tháng 5/2024. Tài liệu không chỉ hữu ích đối với các thí sinh đang chuẩn thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh mà còn giúp các học sinh ở các tỉnh/TP khác có thêm nguồn tài liệu chất lượng cao để ôn luyện và củng cố kiến thức, bám sát cấu trúc đề thi Chuyên Anh.

Đề thi gồm 10 trang, bao gồm 105 câu hỏi đa dạng, phản ánh đúng cấu trúc và độ khó của đề thi chính thức. Một số phần chính trong đề chính thức: Đọc hiểu (Reading), Sử dụng ngôn ngữ (Use of Language), và Viết (Writing). Thí sinh được yêu cầu trả lời trong 150 phút, không kể thời gian phát đề, và chỉ những câu trả lời ghi trên Phiếu làm bài mới được chấm điểm.

Đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức ngôn ngữ mà còn đánh giá khả năng phân tích, suy luận và áp dụng ngôn ngữ trong các tình huống cụ thể, qua đó giúp học sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức. Hãy tải xuống ngay Đề thi Chuyên Anh PTNK năm học 2024-2025 để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh sắp tới.

Tải xuống: Đề thi thử Chuyên Anh PTNK Phổ thông năng khiếu năm học 2024-2025

Đáp án gợi ý Chuyên Anh PTNK năm 2024

Questions Answers

1 C

2 A

3 A

4 C

5 A

6 B

7 D

8 A

9 A

10 A

11 C

12 A

13 D

14 B

15 D

16 A

17 B

18 C

19 D

20 D

21 A

22 A

23 A

24 D

25 J

26 L

27 G

28 H

29 B

30 E

31 C

32 A

33 B

34 B

35 A

36 D

37 C

38 A

39 B

40 C

41 A

42 D

43 C

44 B

45 A

46 B

47 A

48 A

49 C

50 B

51 C

52 B

53 C

54 B

55 A

56 A

57 A

58 D

59 C

60 D

61 but

62 out

63 case

64 that

65 to

66 seems

67 as

68 this

69 through

70 unless

71 refers

72 for

73 purpose

74 known

75 name

76 attributed

77 nevertheless/ still/ nonetheless

78 example/ instance

79 another

80 well

81 graph => infographics

82 sight => insightful

83 present => mispresenting

84 tend => tendency

85 visual => visualization

86 lead => mislead

87 error => error-prone

88 credit => discredit

89 alter => alterations

90 general => generally

91 The customer service representative stated that it was not our fault for an extra fee.

92 The main performer’s non-arrival did not stop the snow from going on.

93 Women may take exception to being asked about their age. 

94 His recent purchase of a property has no bearing on any potential involvement in fraud.

95 A prescription is required for such a powerful sleeping pill.

96 Seeing that/ as you have time on your hand, why not help me move?

97 It is believed that Alan Turing paved the way for the field of computer science.

98 Coming across an antibacterial mould led Alexander Fleming to the discovery of the drug penicillin.

99 He is finding it difficult to come to terms with the passing of his wife.

100 On the verge of tears, the child caught sight of his mother in the crowd.

101 (Line 2): stay => staying

102 (Line 4): up => down

103 (Line 5): odd => odds

104 (Line 6): been mounted => mounted

105 (Line 7): which => with

---------- THE END ----------