Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Ninh Bình 2024-2025 có đáp án file word và pdf

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Ninh Bình 2024 có đáp án - Mã đề thi 243

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 đã chính thức diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 1-3/6. Dưới đây là Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Ninh Bình 2024-2025 có đáp án file word và pdf - Mã đề thi 243 được Tài liệu diệu kỳ cập nhật đầy đủ tại website.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Ninh Bình, trong Kỳ thi TS lớp 10 năm 2024, thí sinh sẽ dự thi 3 bài thi chung gồm: Toán (120 phút), Ngữ văn (120 phút), Tiếng Anh (60 phút). Riêng thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy thi thêm bài thi môn chuyên. Trong đó: Bài thi Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi. Các bài thi còn lại thi viết (tự luận hoặc kết hợp tự luận với trắc nghiệm).

Dự kiến, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 vào giữa tháng 6/2024 tại địa chỉ https://ninhbinh.edu.vn/.

Dưới đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án Bài thi Tiếng Anh năm 2024 mã đề 243.

Tải xuống: Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Ninh Bình 2024 có đáp án (word)

1. C

2. D

3. C

4. C

5. C

6. D

7. D

8. C

9. A

10. B

11. D

12. C

13. D

14. A

15. B

16. A

17. B

18. D

19. D

20. A

21. C

22. B

23. A

24. A

25. C

26. A

27. C

28. A

29. D

30. B

31. A

32. B

33. B

34. A

35. D

36. A

37. A

38. C

39. B

40. C

41. A

42. D

43. C

44. B

45. A

46. D

47. B

48. B

49. D

50. B

Đề thi Tiếng Anh chính thức lớp 10 tỉnh Ninh Bình năm 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH NINH BÌNH

(Đề thi có 04 trang, 50 câu)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC: 2024-2025

Bài thi môn: TIẾNG ANH

Ngày thi: 01/06/2024

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................

Số báo danh: ............................................................................... 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Question 1. Luna is apologizing for making Sam wait for a long time.

- Luna: “I’m sorry for making you wait for a long time, Sam.”

- Sam: “_______”

A. Good idea.   B. That’s a waste of time.

C. It doesn’t matter.   D. Oh, poor me!

Question 2. Anne is expressing her thanks to John for inviting her to his birthday party next week.

- Anne: “Thanks for inviting me to your birthday party next week.”

- John: “_______”

A. You can say that again.  B. I don’t think so.

C. In fact, I myself don’t like it. D. It’s my pleasure.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 3. Let’s have a picnic next Saturday.

A. Julia suggested have a picnic next Saturday.

B. Julia suggested to have a picnic next Saturday.

C. Julia suggested having a picnic next Saturday.

D. Julia suggested they had a picnic next Saturday.