Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Tiếng Anh Bình Dương năm học 2024-2025

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Tiếng Anh Bình Dương năm học 2024-2025_page-0001

Mời quý vị và các bạn tham khảo Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Tiếng Anh Bình Dương năm học 2024-2025 với đáp án chi tiết tại bài viết này. Bài thi môn Tiếng Anh tại sở GD&ĐT Bình Dương năm 2024 có 40 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết. Phần thi nghe kéo dài 8 phút và gồm 10 câu hỏi, thí sinh được nghe 02 lần. Sau đây là nội dung chi tiết tại đề thi, bạn có thể tải xuống file word/pdf tại đường dẫn đính kèm.

Đề thi gồm 4 phần lớn sau:

  • I. Listening (2 điểm); 

  • II. Reading (2 điểm);

  • III. Vocabulary and Grammar (4 điểm);

  • phần cuối cùng Writing (2 điểm).

Trong phần viết yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn khoảng 120 từ về ba mẹo để có thói quen ăn uống lành mạnh. Đây là phần giúp đánh giá khả năng diễn đạt ý tưởng và kỹ năng viết của thí sinh.

Một số gợi ý cho bài viết:

Some tips for developing healthy eating habits include:

1. Eating plenty of fruits and vegetables: Fruits and vegetables provide many essential vitamins and minerals for the body.

2. Drinking enough water: Drink at least 8 glasses of water every day to stay hydrated and help metabolic processes function efficiently.

3. Limiting fast food and sugary drinks: These types of foods contain a lot of calories and little nutrition, which can easily lead to weight gain and other health problems...

Tải xuống đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào 10 tại Bình Dương năm học 2024-2025

Để download đề thi và đáp án chi tiết, vui lòng truy cập đường dẫn đính kèm:

Hy vọng với tài liệu này, các bạn học sinh sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Tiếng Anh tại Bình Dương.

Ngoài ra , hãy truy cập website của Sở GDĐT Bình Dương (https://www.binhduong.edu.vn/) thường xuyên cập nhật thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, bao gồm đề thi, đáp án và điểm chuẩn.

Chúc bạn ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Tiếng Anh!

Đáp án tham khảo môn Ngoại ngữ

11. A

12. B

13. A

14. D

15. C

16. A

17. D

18. D

19. B

20. C

21. A

22. C

23. C

24. B

25. A

26. D

27. B

28. C

29. B

30. B

31. A

32. D

33. A

34. D

35. D

36. C

37. A

38. B

39. C

40. D

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Dương

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BÌNH DƯƠNG

(Bài thi có 40 câu hỏi và 01 bài viết)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC: 2024-2025 – MÔN TIẾNG ANH 

Ngày thi: 31/05/2024

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................

Số báo danh: ............................................................................... 


- Mở đầu và kết thúc phần thi nghe có tín hiệu nhạc.

- Phần thi nghe kéo dài 8 phút; gồm 10 câu hỏi; được nghe 02 lần.

- Sau khi nghe xong, thí sinh còn 60 phút để làm các phần còn lại.

I. Listening (2.0 points)

Listen to a talk about stress management. Choose the correct answer (A, B, C, D) to each question.

1. People today are too busy to care for _______.

A. their children   B. their parents    C. themselves   D. each other

2. According to their survey, _______ has a huge impact on people’s health.

A. a lack of time   B. a lack of money  C. heart disease    D. cancer

3. Health problems such as heart disease and high blood pressure are _______.

A. decreasing   B. increasing   C. disappearing D. controlled

4. People eat, drink and smoke more when they are _______.

A. annoyed  B. delighted    C. relaxed  D. stressed

5. It’s necessary to drink at least _______ glasses of water a day.

A. six  B. eight    C. nine D. ten

...