Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2024-2025 có đáp án

Đề thi chính thức Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2024-2025 - Mã đề 105

Chiều ngày 1/6/2024, gần 21.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh, cũng là bài thi đầu tiên của Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Dưới đây là đề thi và đáp án mã đề 105, quý thầy cô và các em học sinh có thể tải xuống file word và pdf để tham khảo cấu trúc đề thi chính thức của Sở GD&ĐT tỉnh.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm 2024 có 04 trang, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm và thí sinh có 60 phút làm bài. 

Tải xuống: Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2024-2025 đáp án (word)

- Câu 1-20: Trắc nghiệm từ vựng và ngữ pháp.

- Câu 21-25: Tìm lỗi sai.

- Câu 26-30: Câu hỏi giao tiếp.

- Câu 30-35: Đọc điền từ.

- Câu 36-40: Đọc hiểu.

- Câu 41-50: Viết lại câu và tạo câu hoàn chỉnh từ các từ gợi ý.

Lịch thi lớp 10 tại Hải Dương

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hải Dương dự kiến diễn ra từ ngày 1-3/6.

- 1/6/2024: Buổi chiều thi Tiếng Anh.

- 2/6/2024: Buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán.

- 3/6/2024: Thi các môn chuyên vào Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Kết quả thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập

Theo lịch công tác Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và đào tạo Hải Dương sẽ bắt đầu chấm thi từ ngày 05-09/6/2024. Điểm thi sẽ được công bố vào 12/6 trên cổng thông tin điện tử của Sở: https://haiduong.edu.vn/.

Nội dung đề Tiếng Anh tại Hải Dương năm 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

HẢI DƯƠNG

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NĂM HỌC 2024-2025

Môn thi: Tiếng Anh (Không chuyên)

Ngày thi: 01/6/2024

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................

Số báo danh: ............................................................................... 

CHÚ Ý:

Thí sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm.

(Thí sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu gì.)

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. (4.0 points)

Question 1. My grandmother worked as _______ accountant for her whole life.

A. a    B. Ø    C. the  D. an

Question 2. Some people say French is _______ to learn than English is.

A. as difficult B. more difficult   C. most difficult   D. difficult

Question 3. She asked me _______.

A. what was my phone number B. what my phone number was

C. what my phone number were    D. what my phone number is...

Trên đây là toàn bộ thông tin đề thi tuyển sinh môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT năm 2024. Bên cạnh tài liệu trên, quý độc giả cũng có thể tham khảo các tài liệu tương tự tại địa chỉ https://tailieudieuky.com/baiviet/tai-lieu-va-ebook/.

Chúc các em học sinh ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10!