Đề thi minh họa Tiếng Anh 2024 THPT Quốc gia pdf + file word có đáp án

Đề thi minh họa Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024 - Trang 1/4

Bài viết mới nhất trên website Tài liệu diệu kỳ đề cập đến "Đề thi minh họa Tiếng Anh 2024 THPT Quốc gia pdf + file word có đáp án." Đề thi này được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào ngày 01/3/2024 cho giáo viên và học sinh tham khảo, Tài liệu được cung cấp dưới dạng file Word và PDF, tổng cộng 4 trang, để thí sinh tải xuống ôn tập và chuẩn bị cho bài thi môn Tiếng Anh trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024.

Đánh giá chung về đề tham khảo Tiếng Anh, nhiều giáo viên cho biết đề thi ổn định, giống các năm trước, gồm 50 câu hỏi, thời gian 60 phút. Đề kiểm tra kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết và đọc. Nội dung đề xoay quanh chương trình lớp 12 và không có định dạng mới. Độ khó của đề tập trung vào các câu hỏi từ vựng và suy luận trong đọc hiểu.

Điểm mạnh nằm ở việc kiểm tra các kiến thức quen thuộc, xuất hiện trong chương trình học. Đề thi thể hiện tính ổn định và tương tự đề thi năm 2022 và 2023. Đề đọc hiểu về Công nghệ đặt ra câu hỏi tương đối tư duy, nhưng không quá khó. Chính vì vậy, việc nắm vững kiến thức cơ bản và luyện tập đều có thể giúp thí sinh đạt kết quả tốt.

Tải xuống: Đề thi minh họa Tiếng Anh 2024 THPT Quốc gia pdf + file word có đáp án

Từ khóa: Đề thi minh họa Tiếng Anh 2024 THPT Quốc gia, Tải xuống đề thi Tiếng Anh 2024 pdf, Tài liệu ôn thi Tiếng Anh, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024, Tài liệu diệu kỳ.

Đáp án tham khảo đề thi minh họa Tiếng Anh 2024

1. C2. A3. A4. A 5.  B6. D 7. C 8. B9. B10. A
11. D 12. C13. A14. B15. A16. D 17. D18. D19. C20. B
21.  A22. B23. C24. C25. D26. C27. C28. C 29. C30. A
31. C32. D33. B34. D35. D36. A37. B38. A39. C40. C
41. C42. A43. B44.  B45. C46. D47. A 48. D49. A50. D

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2024

Đề thi minh họa Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024 - Trang 1/4

Đề thi minh họa Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024 - Trang 1/4

Đề thi minh họa Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024 - Trang 2/4

Đề thi minh họa Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024 - Trang 2/4

Đề thi minh họa Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024 - Trang 3/4

Đề thi minh họa Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024 - Trang 3/4

Đề thi minh họa Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024 - Trang 3/4

Đề thi minh họa Tiếng Anh Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2024 - Trang 4/4