Đề thi HSG Tiếng Anh 8 TP. Sầm Sơn năm học 2022-2023 có đáp án file word + pdf

Đề thi HSG Tiếng Anh 8 TP. Sầm Sơn năm học 2022-2023 có đáp án

Tài liệu diệu kỳ hân hạnh giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh Đề thi HSG Tiếng Anh 8 TP. Sầm Sơn năm 2023 có đáp án file word + pdf mới nhất. Bài thi nằm trong khuôn khổ Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023 do Phòng GD&ĐT TP. Sầm Sơn tổ chức. Môn thi Tiếng Anh có 06 trang gồm 90 câu hỏi tự luận & trắc nghiệm và một bài viết đoạn văn dài 150 chữ. Hãy tải xuống ngay đầy đủ bộ tài liệu kèm theo hướng dẫn chấm + audio (file nghe) + transcripts (bản chép lời) để đối chiếu một cách dễ dàng.

Các dạng bài xuất hiện trong đề thi chọn HSG Tiếng Anh 8 tại thành phố Sầm Sơn: Part A. LISTENING thí sinh lần lượt giải quyết 3 bài tập Listening Comprehension Test, Gap-fill exercise, True/False Questions. Chuyển đến Part B. PHONETICS với 2 dạng câu hỏi quen thuộc: phát âm (Pronunciation) và trọng âm (Stress pattern).

Đối với Part C. VOCABULARY AND GRAMMAR, thí sinh cần hoàn thành 15 câu Multiple Choice về từ vựng và ngữ pháp, Verb Form (cho dạng đúng của động từ), Word Formation và kết thúc với bài tập tìm lỗi sai (Error Correction). Phần thứ tư D. READING xuất hiện Open Cloze Test/ Gap-fill Exercise, Guided Cloze Test, Reading Comprehension.

Trong phần cuối cùng E. WRITING đề thi có dạng bài tập viết lại câu (Sentence Transformation/ Sentence Rewriting) và sau cùng học sinh cần xử lý bài viết 150 từ (Paragraph Writing Task) với chủ đề Sinh sống ở nông thôn (Living in the countryside).

Tổng điểm của toàn bài là 100 điểm, mỗi câu đúng được 1 điểm. Sau đó, điểm bài thi được quy đổi theo thang điểm 20 theo công thức: Tổng số câu/5.

Để tham khảo thêm các Đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp quận/huyện/TP mới nhất các năm học 2022 đến 2024 ở định dạng file Word và PDF có đáp án và hướng dẫn chi tiết, quý bạn đọc vui lòng truy cập website Tài liệu diệu kỳ, chọn mục [Đề thi HSG Tiếng Anh 8]. Đội ngũ chúng tôi sẽ liên tục kịp cập nhật các tài liệu và đề thi mới nhất giúp các bạn học sinh ôn luyện kỹ năng Tiếng Anh và chinh phục Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8.

Tải xuống: Đề thi HSG Tiếng Anh 8 TP. Sầm Sơn năm học 2022-2023

Thầy cô và các bạn học sinh có thể tham khảo đường dẫn phía trên để download tài liệu để ôn luyện và chuẩn bị cho Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2024-2025.

Trích nội dung đề thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố Sầm Sơn năm 2023

PART A: LISTENING (15 points)

Part 1. You will hear an interview with a teenager called Amy Manero, who is talking about her interest in music, particularly jazz piano. Choose the correct answer from A, B, or C for each question. You will hear the recording twice.

1. When did Amy have lessons with a piano teacher?

A. at the age of four.

B. before she started secondary school.

C. after getting advice from her school music teacher.

2. How did Amy feel at her first big public event?

...

Question III: Paragraph writing (10 points).

Many people think that living in the countryside is wonderful. Do you agree with them? Write a paragraph of about 150 words to express your opinion.

Hướng dẫn chấm chính thức

...

1. Format: 2pts (Coherence, cohesion, style) 

The essay includes 3 parts: 

a. Introduction: should be put in one paragraph in which students’ points of view are clearly expressed. 

b. Body: should consist of from two or three paragraphs. Each paragraph must have a topic sentence, reasonings and examples/ explanations. 

c. Conclusion: summarize the main reasons, students’ comment.

2. Contents: 5 pts

A provision of main ideas and details as appropriate to support the argument.

Note:

• Students can totally agree/ disagree or partially agree.

• Students can give their opinion right in the introduction or discuss the issue and give his/ her own opinion in the conclusion.

3. Language: 3 pts (grammatical accuracy, a wide range of vocabulary and structures)

HƯỚNG DẪN CHẤM

• Tổng điểm toàn bài là 100 điểm, mỗi câu đúng được 1 điểm.

• Cách quy đổi điểm bài thi về thang điểm 20.

Điểm bài thi = Tổng số câu đúng/5

---------- THE END ----------