Đề thi Olympic Tiếng Anh 8 huyện Thường Tín năm học 2022-2023

Kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp THCS

Thử sức ngay với Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 huyện Thường Tín năm học 2022-2023 có đáp án. Kỳ thi được Phòng GD&ĐT huyện tổ chức thường niên nhằm khuyến khích và phát triển khả năng học tập tiếng Anh của học sinh trên địa bàn huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Cuộc thi không chỉ tạo cơ hội cho các bạn học sinh giỏi Tiếng Anh khối 8 thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình mà còn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Anh trong các trường THCS nói chung.

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 được thiết kế theo chuẩn kiến thức và kỹ năng bám sát chương trình phổ thông mới nhất của Bộ GD&ĐT, bao gồm 5 phần chính sau: I. Listening (2,5 điểm), II. Phonetics (1,25 điểm), III. Vocabulary and Grammar (6,25 điểm), IV. Reading (5,0 điểm) và V. Writing (5,0 điểm). Tổng điểm toàn bài thi được tính trên thang điểm 20, thí sinh làm bài trong 150 phút.

Cấu trúc Olympic Tiếng Anh 8 huyện Thường Tín

Cấu trúc Olympic Tiếng Anh 8 huyện Thường Tín

Đề thi chính thức đã được tailieudieuky.com biên tập dưới dạng file word và pdf giúp dễ dàng in ấn và chỉnh sửa. Quý phụ huynh và thí sinh có thể tải xuống tài liệu kèm theo đáp án (hướng dẫn chấm) + file nghe tại đường dẫn sau:

Tải xuống: Đề thi Olympic Tiếng Anh 8 huyện Thường Tín năm học 2022-2023

Có thể nói rằng, Kỳ thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 huyện Thường Tín năm học 2022-2023 vừa là một sân chơi trí tuệ bổ ích cho các em học sinh và mang lại cơ hội để các em rèn luyện và phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình. Chúc các bạn học sinh ôn luyện tốt và đạt được thành tích cao trong Kỳ thi Olympic Tiếng Anh!

Thầy cô và các bạn học sinh có thể tham khảo đường dẫn phía dưới để download tài liệu để ôn luyện và chuẩn bị cho Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2024-2025.

PART I. LISTENING (2.5 pts)

Task I: Listen to a school secretary talking to one of the teachers and fill in the gaps in the table.

New Students

Student 1

Name: Celine (0) Poulain

Nationality: French

Age: 25

Job: (1) ...

Student 2

Name: Manuel Garcia

Nationality: (2) ...

Age: 32

Job: Engineer

Student 3

Name: Eva (3) ...

Nationality: Finnish

Age: (4) ...

Job: (5) ...

Task 2: Listen to a conversation and decide if the statements are true (T) or false (F).

6. Sarah is a teacher.

7. She usually arrives at work at nine o’clock.

8. Sarah always brings a sandwich from home.

9. She often has work to do in the evening.

10. She never goes out during the week....

Đáp án môn Tiếng Anh 8, Kỳ thi Olympic Tiếng Anh Thường Tín, Hà Nội

...

PART V. WRITING

61. Her father asked her: “Will you go out with your friends?”

62. Why don’t you/we try using honey instead of sugar?

63. Jim doesn’t swim as skillfully as he used to/ did.

64. If people cared much about the environment, they wouldn’t keep/ would stop making it worse.

65. If I were you, I would turn off more lights in the house to reduce eye strain.

66. I have learnt English for 10 years.

67. Since she drank contaminated water for a long time, she suffered from a serious disease.

68. The polluted water resulted in the death of many aquatic animals and plants.

69. The sand of the beach was slowly being covered with oil.

70. He denied being there at the time.

71. Graham has devoted all his time to doing research.

72. “Is there any/ a chance of Peter changing his mind?” Rob asked.

Viết luận

•  Introduction (2-3 sentences) 0.5 pts 

- Lead in the topic/ State general opinion.

•  Body (2-3 paragraphs) 1.25 pts 

- Word choice 

- Wide variety of vocabulary 

- Appropriate connecting words 

- Correct grammar and structures

•  Conclusion (2-3 sentences) 0.25 pts 

- Restate the opinions.

Lưu ý: Từ câu 1 đến câu 72: Mỗi câu đúng được 0.25 điểm Bài luận được tối đa 2 điểm. Học sinh có đáp án khác tương đương thì cho điểm.

---------- THE END ----------