88 Đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện có đáp án và file nghe

Tuyển tập 88 ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH 8 CẤP HUYỆN CÓ ĐÁP ÁN VÀ FILE NGHE MỚI NHẤT

Bộ tài liệu 88 Đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện có đáp án và file nghe mới nhất được website Tài liệu diệu kỳ từ tổng hợp từ nhiều Phòng GD&ĐT thuộc huyện, TP. Đây là tuyển chọn đề thi chính thức trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi  lớp 8 THCS, gồm đầy đủ đề thi, hướng dẫn chấm (đáp án) và file nghe. Quý thầy cô và các em học sinh có thể tải xuống ở định dạng file word và pdf.

Kỳ thi giao lưu HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện không chỉ giúp các học sinh rèn luyện và đánh giá kĩ năng sử dụng Tiếng Anh của mình với các bài thi Nghe, Nói, Đọc và Viết, mà còn là sân chơi giúp các em giao lưu và kết bạn với bạn bè cùng trang lứa đến từ nhiều địa phương khác nhau.

(Gợi ý): Tuyển tập ~50 đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện có đáp án và file nghe mới nhất.
Tải xuống: Đề 1 - Đề thi chọn HSG Tiếng Anh 8 THCS, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm học 2020-2021 có đáp án
Tải xuống: Đề 2 - Đề thi HSG Tiếng Anh 8 huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc năm học 2015-2016 có file nghe
Tải xuống: Đề 3 - Đề thi HSG Tiếng Anh 8 huyện Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019 có file nghe
Tải xuống: Đề 4 - Đề thi HSG Tiếng Anh 8 huyện Lâm Thao, Phú Thọ 2022-2023 có audio

  • SECTION 1: LISTENING (2,0 điểm): Gồm hai phần:

Part 1: Điền thông tin vào mẫu đặt chỗ sau khi nghe bài hội thoại.

Part 2: Chọn đáp án đúng sau khi nghe bài nói.

  • SECTION 2: PHONETICS (1,0 điểm): Gồm hai phần:

Phần II: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác biệt.

Phần III: Chọn từ có trọng âm khác biệt.

  • SECTION 3: LEXICO-GRAMMAR (5,0 điểm): Bao gồm các dạng câu hỏi về ngữ pháp và từ vựng.

Phần IV: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

Phần V: Chọn từ/phrases gần nghĩa hoặc trái nghĩa.

Phần VI: Sửa lỗi ngữ pháp trong câu.

Phần VII: Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành câu.

  • SECTION 4: READING (3,0 điểm): Bao gồm các dạng bài đọc và câu hỏi.

Phần VIII: Đọc và chọn từ đúng để hoàn thành đoạn văn.

Phần IX: Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.

  • SECTION 5: WRITING (5,0 điểm): Bao gồm các dạng bài viết và biến đổi câu.

Phần XI: Biến đổi câu.

Phần XII: Hoàn thành câu với từ được cho sẵn.

Phần XIII: Viết đoạn văn. 

Đề thi HSG Tiếng Anh 8 cấp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ năm học 2022-2023:

PHÒNG GD&ĐT LÂM THAO

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 CẤP HUYỆN

NĂM HỌC 2022 – 2023 

MÔN THI: TIẾNG ANH 8

Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian phát đề

(Đề thi gồm 08 trang)

Giám khảo 1: ………………………………………………………………

Giảm khảo 2: ……………………………………………………………..

Điểm ……………… Bằng chữ: ………………………………………….. Số phách

Chú ý: - Thí sinh KHÔNG được sử dụng bất cứ tài liệu gì, kể cả từ điển.

            - Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi này.

SECTION 1:LISTENING (2,0 points)

Part 1. Listen to the conversation and complete the booking form below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS OR A NUMBER for each answer 

(1,0 point)

BOOKING FORM

To:                               Milton

Date:                           17th October                   No. of passengers: One

Bus time:                     (1) ________p.m           Type of ticket: (2) ________

Name:                           Jane (3)________

Flight No:                    (4) AC________            From: London Heathrow

Address in Milton:      Vacation Motel, (5) ________________Street

Fare:                              $ 35

Write your answers here:

1. 2. 3. 4. 5.

Part 2:Listen to the talk and choose the correct answer for each question. Write your answer A, B, or C in the numbered box. (1,0 point)

1. Today, a solar eclipse is compared to a ______.

A. religious experience B. scientific event C. tourist attraction

2. Scientifically speaking, the dark spot of an eclipse is ______.

A. simple to predict B. easy to explain C. randomly occurring

3. With regard to an eclipse, the ancient Chinese were ______. 

A. fascinated B. confused C. disturbed 

4. For the speaker, the most impressive aspect of an eclipse is the ______.

A. exceptional beauty of the sky 

B. chance for scientific study 

C. effect of the moon on the sun 

5. Eclipses occur rarely because of the size of the ______.

A. moon B. sun C. earth

Write your answers here:

1. 2. 3. 4. 5.

SECTION 2: PHONETICS (1,0 point)

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest by choosing A, B, C or D (0,6 point)

Một số đề thi HSG Tiếng Anh cấp huyện khác từ các phòng GD&ĐT trên cả nước:

Phòng GD&ĐT - Quảng Ninh - 2022-2023 có file nghe

[Bạc Liêu] - huyện Hòa Bình - 2017-2018

[Bạc Liêu] - huyện Hòa Bình - 2020-2021 có file nghe

[Bắc Giang] - 2015-2016

[Bắc Giang] - huyện Việt Yên - 2022-2023

[Bắc Giang] - TP Bắc Giang - 2015-2016 có file nghe

[Bắc Ninh] - huyện Thuận Thành - THCS Nghĩa Đạo - 2022-2023

[Hà Nam] - Kim Bảng - 2016-2017 có file nghe

[Hà Nội] - huyện Thanh Oai - 2012-2013

[Hà Nội] - huyện Thanh Oai - 2016-2017 có file nghe

[Hà Nội] - huyện Thanh Oai - 2018-2019 có file nghe

[Hà Tĩnh] - huyện Cẩm Xuyên - 2015-2016

[Hà Tĩnh] - huyện Kỳ Anh - 2021-2022

[Hà Tĩnh] - huyện Kỳ Anh - 2021-2022

[Hà Tĩnh] - huyện Kỳ Anh - 2021-2022

[Hải Phòng] - huyện Tiên Lãng - từ năm 2009 đến 2012 (3 đề thi)

[Lào Cai] - thị xã Sa Pa - 2012-2013

[Nghệ An] - huyện Nghĩa Đàn - 2012-2013

[Nghệ An] - Đô Lương - THCS Kim Đồng - 2016-2017 file nghe

[Ninh Bình] - huyện Gia Viễn - 2022-2023 có file nghe

[Ninh Bình] - huyện Nho Quan - 2013-2014.doc

[Ninh Bình] - huyện Nho Quan - 2014-2015.doc

[Ninh Bình] - huyện Nho Quan - 2015-2016.doc

[Ninh Bình] - huyện Nho Quan - 2018-2019

[Phú Thọ] - huyện Lâm Thao - 2022-2023 có file nghe

[Phú Thọ] - huyện Lâm Thao - 2022-2023 có file nghe

[Phú Thọ] - huyện Thanh Ba - THCS Võ Lao

[tailieudieuky] [Đề luyện] - 20 Đề luyện HSG Tiếng Anh 8 có đáp án

[Vĩnh Phúc] - huyện Bình Xuyên - 2015-2016 có file nghe

[Vĩnh Phúc] - huyện Bình Xuyên - 2016-2017 có file nghe

[Vĩnh Phúc] - huyện Phúc Yên - 2018-2019 có file nghe

[Vĩnh Phúc] - huyện Phúc Yên - THCS Hai Bà Trưng

[Vĩnh Phúc] - huyện Yên Lạc - 2016-2017 có file nghe

[Vĩnh Phúc] - huyện Yên Lạc - 2017-2018 file nghe

[Vĩnh Phúc] - Tam Đảo - 2012-2013

[Vĩnh Phúc] - Yên Lạc - 2016-2017 có file nghe

[Đề luyện] - 2019-2020 - 3

[Đề luyện] - 2020-2021 - 1 - có đáp án

[Đề luyện] - 2021-2022 - 2 - có đáp án

[Đề luyện] - 2022-2023 - 3 có file nghe

[Đồng Tháp] - Lai Vung - 2014-2015

[Đồng Tháp] - Lai Vung - 2015-2016