(IELTS Ngocbach) Phương pháp tự học IELTS Listening mới phiên bản 2019

     Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, việc tự học và rèn luyện kỹ năng Listening là rất quan trọng. Để giúp bạn đạt được mục tiêu này, Tài liệu diệu kỳ cung cấp tài liệu "Phương pháp tự học IELTS Listening mới phiên bản 2019". Tài liệu này bao gồm những chiến lược, kỹ thuật và bài tập thực hành giúp bạn nâng cao kỹ năng nghe của mình.

     Với "Phương pháp tự học IELTS Listening mới phiên bản 2019", bạn sẽ được hướng dẫn cách chọn lọc thông tin, tập trung trong quá trình nghe và xử lý thông tin hiệu quả. Bên cạnh đó, tài liệu cũng cung cấp cho bạn các bài tập thực hành, giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe của mình từ dễ đến khó.

     Nếu bạn đang tìm kiếm một tài liệu hữu ích để tự học kỹ năng nghe cho kỳ thi IELTS, "Phương pháp tự học IELTS Listening mới phiên bản 2019" trên Tài liệu diệu kỳ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Tải xuống tài liệu

Cambridge IELTS 7 – Listening 

Cambridge IELTS 7 - Test 1 – Section 2 

Questions 11-16 

Choose the correct letter, A, B or C 

11. PS Camping has been organising holidays for 

A 15 years. 

B 20 years. 

C 25 years. 

Here’s what the speaker says: 

The company started twenty-five years ago. It actually opened as a retail chain selling  camping equipment, and then twenty years ago, it bought a small number of campsites  in the UK, and began offering camping holidays. The company grew rapidly and has  been providing holidays in continental Europe for the last fifteen years. 

Explanation: Note that all 3 numbers are mentioned in the recording, but we only  care about the time that PS Camping began organising holidays. 

It is said that “The company started twenty-five years ago” so C is not relevant,  because at that time it only sold camping equipment. The company “began offering  camping holidays” 20 years ago, which means that they have been doing it for 20  years, thus B is the correct answer. Be careful though, because the company has been  organizing holidays IN EUROPE for 15 years, but it is not what being asked, so A is  wrong.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: www.ngocbach.com + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Page 6 

Dịch đại ý: Hãy ghi nhớ rằng cả ba con số đều được nhắc đến trong bài nghe nhưng  chúng ta chỉ cần quan tâm đến thời gian mà PS Camping bắt đầu chuẩn bị chocác kì  nghỉ. 

Trong bài nghe có nói rằng công ty được thành lập 25 năm trước vậy nên đáp án C  không liên quan đến câu hỏi bởi ở thời điểm đó công ty chỉ bán các trang thiết bị dành  cho việc cắm trại. Công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ cắm trại vào các kì nghỉ lễ 20  năm trước có nghĩa là họ đã làm việc đó trong suốt 20 năm nay vậy B là đáp án đúng.  Hãy cẩn thận bởi câu công ty đã bắt đầu tổ chức cắm trại ở các kì nghỉ ở Châu Âu  trong suốt 15 năm bởi đó không phải là điều được hỏi vậy nên A cũng sai. 

Câu trả lời đúng là B. 

12. The company has most camping sites in 

A France. 

B Italy. 

C Switzerland. 

Here’s what the speaker says: 

In Italy we now have some 64 sites that we either own, or have exclusive use of.  France is where we have the majority of sites, and we currently have a project to  expand into Switzerland. 

Here are some key words that help you to get the correct answer (A): most = majority

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: www.ngocbach.com + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Page 7 

Explanation: The speaker clearly states that “France is where we have the majority of  sites”, and “majority” has the same meaning as “most”, so the answer must be A

Dịch đại ý: Người nói khẳng định chắc chắn “France is where we have the majority of  sites”- Pháp là nơi tập trung nhiều địa điểm du lịch nhất,và “majority” có cùng ý nghĩa  với “most”, vậy câu trả lời là A. 

13. Which organised activity can children do every day of the week? A football 

B drama 

C model making 

Here’s what the speaker says: 

Each day kicks off with a sports match, perhaps football, or volleyball, followed by an  hour of drama for everyone. This may include singing or dancing, mime or other  activities. In the afternoon, there’s a different art activity for each day of the week  including a poster competition or model making. 

Explanation: According to the speaker, there is a sports match everyday/each day,  but it may not always be football, so A is not correct.  

Also, is is said that there is a different art activity each day, meaning that children  cannot do model making or designing a poster everyday, therefore C is wrong as well.  

On the other hand, the speaker says that each day, the sports match is followed by a  drama session, so drama is an everyday activity. B is the correct answer.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: www.ngocbach.com + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Page 8 

Dịch đại ý: Theo như người nói thì các trận đấu thể thao diễn ra mỗi ngày nhưng đó  có thể không phải bóng đá vậy A sai. 

Thêm nữa bài nghe cũng nhắc đến nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức mỗi ngày  vậy có nghĩa là trẻ em khong thể học làm người mẫu hay thiết kế poster mỗi ngày, vậy  C cũng sai. 

Bên cạnh đó người nói nói rằng sau các trận đấu thể thao sẽ là một lớp học về kịch  vậy kịch là hoạt động hàng ngày. Vậy B là đáp án đúng.  

14. Some areas of the sites have a “no noise” rule after 

A 9.30 pm. 

B 10.00 pm. 

C 10.30 pm. 

Here’s what the speaker says: 

Children’s evening activities usually finish at 9.30, or occasionally 10, and from 10.30  holiday-makers are expected to be quiet in the areas where there are tents

Here are some key words that help you to get the correct answer (C): no noise = quiet 

Dịch đại ý: Đáp án A và B được nhắc tới trong đoạn băng nhưng chúng không liên  quan đến luật giữ trật tự. Chúng chỉ nhắc đến thời gian các hoạt động của trẻ em kết  thúc.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: www.ngocbach.com + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Page 9 

Đoạn băng có nhắc đến” từ 10h30 khách được yêu cầu giữ im lặng” trong một vài khu  vực có lều trại mà ta có thể hiểu là “ some areas”. Ngoài ra luật giữ trật tự nghĩa là họ  phải im lặng vậy C chính là đáp án đúng. 

15. The holiday insurance that is offered by PS Camping 

A can be charged on an annual basis. 

B is included in the price of the holiday. 

C must be taken out at the time of booking. 

Here’s what the speaker says: 

If you haven’t organised an annual insurance policy of your own you’ll need to take  out the low-cost cover we offer and we require that you arrange this when you make  your holiday reservation. 

Here are some key words that help you to get the correct answer (C): must = require 

booking = reservation 

Explanation: Answers A and B are mentioned in the recording but they are irrelevant  to a “no noise” rule. They refer only to the times when children’s activities finish. 

It is said that “from 10.30 holiday-makers are expected to be quiet” in the areas where  there are tents, which can be understood as “some areas”. In addition, a “no noise”  rule means they have to be quiet, so C is clearly the correct answer.

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: www.ngocbach.com + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Page 10 

Dịch đại ý: Mặc dù các bảo hiểm định kì được nhắc đến trong đoạn băng nhưng nó  không được cung cấp bởi PS Camping vậy A sai. 

Những người có bảo hiểm riêng phải “take out the low-cost cover” nghĩa là học vẫn  phải trả phí bảo hiểm bởi chúng không kèm trong giá của kì nghỉ. Vậy B sai. 

Cũng như vậy họ được yêu cầu trả phí bảo hiểm khi đặt lịch cũng đồng nghĩa với “  booking” vậy C là đáp án đúng. 

16. Customers who recommend PS Camping to friends will receive A a free gift. 

B an upgrade to a luxury tent. 

C a discount. 

Here’s what the speaker says: 

As a regular customer, you’ll be kept informed of special offers, and your friends can  benefit from ten per cent off their holiday, or book a luxury tent for the price of a  standard one. In return, we’ll send you a thank-you present, which you can choose  from a list of high-quality items. 

Here are some key words that help you to get the correct answer (A): gift = present 

Explanation: “ten per cent off” refers to a discount, and your friends get a luxury tent  but pay for a standard one, which means that they get “an upgrade to a luxury tent”.  However, these are the benefits that regular customers’ friends can get, not customers  themselves, so B and C are both incorrect. 

+ Để tìm hiểu thông tin về khóa học, bộ sách mới nhất của thầy Bách, các bạn truy cập: www.ngocbach.com + Liên hệ với IELTS Ngoc Bach, các bạn vào www.ngocbach.com mục “Liên hệ.” Page 11 

The speaker says that “In return, we’ll send you a thank-you present”: “in return” can  be understood that if a friend also comes to PS Camping, or in other words, the  customer recommends PS Ca