Đề luyện tập môn Tiếng Anh thi Đánh giá năng lực vào lớp 10 Chuyên Ngoại Ngữ

     Bài viết giới thiệu tài liệu "Đề luyện tập môn Tiếng Anh thi Đánh giá năng lực vào lớp 10 Chuyên Ngoại Ngữ" sẽ giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyên Anh. Tài liệu này được chỉnh sửa và bổ sung bởi tác giả Phạm Thị Mai Hương, mang lại sự đa dạng và phân tích chi tiết cho các câu hỏi trong đề thi. Tài liệu này sẽ giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi chuyên Tiếng Anh và bám sát theo form đề của trường Chuyên Ngoại Ngữ.

     Các câu hỏi trong đề luyện tập được thiết kế đầy đủ các mức độ khó-rất khó, phù hợp với các kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 10 chuyên Anh. Ngoài ra, học sinh còn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích khác trên website Tài liệu diệu kỳ, như Word form for gifted students - 296 câu word form luyện thi Olympic 30-4, học sinh giỏi THPT có đáp án, và nhiều tài liệu Tiếng Anh khác.

      Từ khóa: Đề luyện tập Tiếng Anh Chuyên Ngoại Ngữ; đề thi đánh giá năng lực vào lớp 10; câu hỏi khó-rất khó; form đề trường Chuyên Ngoại Ngữ; Tài liệu diệu kỳ.

Tải xuống tài liệu