Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 môn Tiếng Anh 11 từ năm 1998 đến 2013

Tải xuống tài liệu

     Tài liệu diệu kỳ là một website chia sẻ kiến thức và tài liệu Tiếng Anh đa dạng và phong phú. Trong đó, Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 TP Hồ Chí Minh môn Tiếng Anh 11 từ năm 1998 đến 2013 (ĐỀ THI CHÍNH THỨC) tất cả các năm là một trong những tài liệu hữu ích nhất cho các bạn học sinh lớp 11 đang chuẩn bị cho kì thi Olympic Tiếng Anh.

     Tài liệu này bao gồm tất cả các đề thi Olympic Tiếng Anh 11 năm từ 1998 đến 2013 được sưu tầm và biên soạn một cách cẩn thận. Đây là tài liệu chính thức, do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức và công bố.

     Từ khóa: Tài liệu diệu kỳ; Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 TP Hồ Chí Minh môn Tiếng Anh 11 từ năm 1998 đến 2013 (ĐỀ THI CHÍNH THỨC); đề thi Olympic Tiếng Anh 11; sách giáo khoa Tiếng Anh; luyện thi TOEIC; luyện thi TOEFL; luyện thi IELTS; kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh; từ vựng Tiếng Anh; kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh.