Hackers IELTS Basic – Listening

Hướng dẫn nhận tải file nghe: 

Bước 1: Quét mã QR tại trang số 9 của sách.

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng Gamma Books.

Bước 3: Nhập mã 8935309501090 tại phần "Nhận file nghe/đáp án/khuyến mãi" để truy cập vào file nghe.

Tải xuống tài liệu (quét mã QR trong sách để tải audio)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *