File đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TP Cần Thơ 2024

File đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TP Cần Thơ 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm học 2024-2025. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 05 tháng 6 năm 2024, bao gồm hai phần: Trắc nghiệm và Tự luận. Để hỗ trợ học sinh ôn thi hiệu quả, Tài liệu diệu kỳ cung cấp File đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh TP Cần Thơ dưới dạng PDF và WORD để bạn dễ dàng download và luyện tập.

Phần 1: Trắc nghiệm (7,0 điểm)

Phần trắc nghiệm gồm 35 câu hỏi, bao gồm các dạng bài như điền từ vào chỗ trống, chọn từ/cụm từ đúng, xác định từ có trọng âm khác nhau, và đọc hiểu.

Phần 2: Tự luận (3,0 điểm)

Phần tự luận gồm 12 câu hỏi, yêu cầu thí sinh viết lại câu, sử dụng từ gợi ý để tạo thành câu hoàn chỉnh, và hoàn thành các câu theo ngữ pháp và ngữ nghĩa đã cho.

Tải xuống file đề thi chính thức môn Tiếng Anh

Website cung cấp file đề thi dưới hai định dạng PDF và WORD để bạn dễ dàng lựa chọn và sử dụng trong quá trình ôn thi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp đáp án chi tiết để bạn tự đánh giá kết quả và cải thiện kiến thức của mình.

Việc ôn thi bằng cách làm lại các đề thi năm trước là một phương pháp hiệu quả giúp bạn nắm vững kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi. Chúng tôi hy vọng rằng file đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2024 của TP Cần Thơ sẽ là tài liệu hữu ích trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

Chúc các bạn học sinh ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Từ khóa liên quan: file đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Anh, download đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh, đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh mới nhất, ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh, đáp án chi tiết đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh.

Trích câu hỏi trong đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 THPT tại Cần Thơ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC2024-2025

Khóa ngày 05 tháng 6 năm 2024

MÔN: TIẾNG ANH

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................

Số báo danh: ............................................................................... 

Đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm; gồm 35 câu, từ câu 1 đến câu 35)

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

There is a way of teaching the violin that is called Suzuki. In this way, children start to learn the violin when they are very young, from about two (1) __________ three years old. They often start by listening (2) __________ classical music for several hours a day and they also watch famous musicians play.

The idea is that children can learn to play the violin in the same way as they learn to speak their own (3) __________. They are only taught to read music after they have actually learned how to play.

For the classes to be (4) __________, it is important that the parents come along with their children and work together with the teacher. The children often learn in groups where their teachers (5) __________ them to support the other students in the group, not to try to be better than everyone else.

1. A. but B. because C. so D. or

2. A. in B. to C. on D. at

3. A. language B. culture C. nation D. custom

4. A. successful B. successfully C. success D. succeed

5. A. were teaching B. will teach C. teach D. taught

...