Đề thi thử chuyên Anh tỉnh Thái Nguyên năm học 2024-2025 có đáp án

Đề thi thử chuyên Anh tỉnh Thái Nguyên năm học 2024-2025

Để giúp các em học sinh lớp 9 đang ôn thi Chuyên Anh làm quen với đề thi chính thức, Trường THPT Chuyên đã tổ chức Kỳ thi thử khảo sát vào lớp 10 năm học 2024-2025 vào ngày 08/4/2024. Đề thi thử chuyên Anh tỉnh Thái Nguyên với 70% câu hỏi thi trắc nghiệm và 30% thi tự luận đã được Tài liệu diệu kỳ biên soạn lại dưới dạng file word và pdf.

Đây là tài liệu ôn tập vô cùng hữu ích, giúp thí sinh làm quen với format đề thi, dạng bài mức độ khó và định hướng ôn tập hiệu quả. Hãy tải đề thi và bắt đầu ôn tập ngay hôm nay để tự tin chinh phục kỳ thi Chuyên Anh sắp tới!

Các dạng bài chính trong đề thi thử chuyên Tiếng Anh

Các dạng bài Trắc nghiệm xuất hiện trong đề thi thử môn Tiếng Anh (chuyên) gồm: Pronunciation (Phát âm), Word stress (Trọng âm), Grammar and Vocabulary MCQs (Trắc nghiệm Ngữ pháp và Từ vựng), Prepositions and Adverb particles (Giới từ và Tiểu từ), Error Identification (Tìm lỗi sai), Phrasal verbs (Cụm động từ), Guided Cloze Test, Reading Comprehension. 70 câu trắc nghiệm chiếm 7/10 tổng số điểm toàn bài.

Đối với Phần Tự luận (3 điểm, 30 câu) thí sinh cũng cần lưu ý một số dạng bài chính sau: Open Cloze Test, Sentence transformation/ rewriting, Word Formation, IELTS Matching Headings.

Phương pháp luyện đề chuyên Anh

Bên cạnh củng cố các kiến thức, việc rèn luyện kĩ năng làm bài cũng là một điều vô cùng cần thiết, thí sinh nên làm đề thi thử nghiêm túc và đặt giờ giống như khi đi thi thật để đánh giá năng lực bản thân một cách chính xác nhất. Sau khi hoàn thành bài thi, các em cần dành thời gian phân tích kỹ đáp án, tìm hiểu cách làm bài và sửa lỗi sai để rút kinh nghiệm cho những lần ôn tập tiếp theo.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể sử dụng các đề thi của các năm trước, sách tham khảo… để ôn tập toàn diện và bám sát với các dạng bài tập trong đề thi chính thức.

Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức kỹ lưỡng, các em cũng cần lưu ý đến chế độ sinh hoạt và ngủ nghỉ để giữ tâm lý thoải mái khi bước vào phòng thi.

Tài liệu diệu kỳ xi gửi đến các thí sinh Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2024-2025 lời chúc may mắn và thành công!

Trích đề thi thử Tiếng Anh – THPT Chuyên Thái Nguyên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

(Đề thi gồm có 07 trang)

THI KHẢO SÁT LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

MÔN THI: TIẾNG ANH

(Dành cho thí sinh thi chuyên Anh)

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ………………………………………………………………..

Số báo danh: ……………………………………………………………………. 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm)

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

1. A. umbrella B. nonetheless C. welcome  D. something

2. A. character   B. flatter  C. equally  D. attraction

3. A. sculpture   B. result   C. justice  D. figure

4. A. obstacle B. obscure  C. obsession   D. oblivious

5. A. isolated B. climate  C. island   D. automobile

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose primary stress differs from that of the other three in each of the following questions.

6. A. scientific  B. intensity   C. disappearance  D. expectation

7. A. intentional B. environment C. participant D. optimistic

8. A. hospital B. policy   C. inflation   D. constantly

9. A. publish  B. replace  C. involve  D. escape

10. A. situation   B. appropriate C. informality D. entertainment

ĐÁP ÁN CHẤM TỰ LUẬN

I. Read the following passage and fill in each of the blanks with ONE suitable word. (1 point)

71. out

72. heart

73. skill

74. overcome

75. made

76. turn

77. warming

78. date

79. devoted/ dedicated

80. delivered

II. Rewrite each of the sentences below in such a way that its meaning is similar to that of the original one, using the word given in brackets. Do not change this word in any way. (0.5 point)

81. The Member of Parliament did everything he could to take advantage of the situation. 

82. All tenants must adhere to the regulations about guests.

83. Stanley is rather in awe of the new algebra teacher. 

84. The press has poured scorn on the handling of the matter. 

85. You must come to terms with the fact that she has left you.

III. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the space. (0.5 point)

86. belie/ belied

87. evacuees

88. acclimate/ acclimatize

89. microscopic

90. impressionable