ĐỀ THI SPEAKING Môn Tiếng Anh (Phần thi nói) môn Tiếng Anh 9 – Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh 9 có hướng dẫn chấm

     Bạn đang tìm kiếm tài liệu hữu ích để bồi dưỡng kỹ năng Speaking cho học sinh lớp 9 THCS. Website Tài liệu diệu kỳ là một nguồn tài nguyên lớn với đa dạng các danh mục tài liệu, bao gồm cả Đề thi Speaking môn Tiếng Anh lớp 9 - Kỳ thi HSG môn Tiếng Anh 9. Tài liệu này cung cấp các đề luyện tập, hướng dẫn chấm bài thi và được đánh giá là tài liệu cần thiết cho việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 THCS.

     Tài liệu này có thể tải xuống dưới dạng file PDF trên trang web của Tài liệu diệu kỳ. Để đảm bảo tính đa dạng của nội dung, website còn cung cấp nhiều danh mục tài liệu khác, bao gồm sách và tài liệu ôn luyện kì thi Trung học phổ thông Quốc gia, đề thi Tuyển sinh lớp 10 chuyên Tiếng Anh & HSG Tiếng Anh 9, tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS và nhiều chủ đề khác.

     Nếu bạn đang tìm kiếm các từ khóa liên quan đến Đề thi Speaking môn Tiếng Anh lớp 9, bạn có thể tham khảo những từ khóa sau đây để tìm kiếm trên Google: Đề thi Speaking môn Tiếng Anh lớp 9, Đề luyện tập Speaking Tiếng Anh lớp 9, Kỳ thi chọn HSG môn Tiếng Anh 9, Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng Speaking lớp 9 THCS.

     Từ khóa: Đề thi Speaking Tiếng Anh lớp 9, HSG Tiếng Anh 9, Tài liệu đề luyện Speaking, Bồi dưỡng kỹ năng Speaking.

Tải xuống: ĐỀ THI SPEAKING Môn Tiếng Anh (Phần thi nói) môn Tiếng Anh 9 - Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh 9 có hướng dẫn chấm

Trích dẫn nội dung "ĐỀ THI SPEAKING Môn Tiếng Anh (Phần thi nói) môn Tiếng Anh 9 – Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Anh 9 có hướng dẫn chấm":

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHÓ

Năm học 2020 – 2021

Khóa ngày: 23/01/2020

Môn thi: TIẾNG ANH (Phần thi nói)

ĐỀ THI SỐ 1

Everybody makes plans and discussing them could even influence the class to start making plans of their own. Talk about your plans

Some suggestions for you:

- How often do you plan things? Why?

-

What are your plans for your English?

- What do you think of this quote? "Having no plan is a plan to fail.".

You have 5 minutes to outline what you are going to talk. You should prepare notes instead of full sentences and try to speak as naturally as possible.

Your talking time should not exceed 5 minutes.

Good luck!

HÉT

5.

ĐỀ THI SỐ 2

Most of us play sports and that is a popular topic mentioned in our

conversations.

Talk about sports.

Some suggestions for you:

- Do you like sports? Why/why not?

- How often do you exercise/play sports?

- Did you play any sports as a child?

- What sport/physical activity is popular in your country?

- What is your opinion on professional sports?

You have 5 minutes to outline what you are going to talk. You should prepare notes instead of full sentences and try to speak as naturally as possible.

Your talking time should not exceed 5 minutes.

Good luck!

HÉT

ĐỀ THI SỐ 3

Food is possibly the most universal topic of them all and everyone loves to

discuss what they eat.

Talk about food.

Some suggestions for you:

- What is your favorite food? Why? - What food comes from your country? - How do you feel when you eat food? - What foods do you dislike? Why?

- Where do you usually get food from?

You have 5 minutes to outline what you are going to talk. You should prepare notes

instead of full sentences and try to speak as naturally as possible.

Your talking time should not exceed 5 minutes.

Good luck!

HÉT

ĐỀ THI SỐ 4

Books make for a good discussion topic because most people enjoy a good book. Talk about books

Some suggestions for you:

- Do you like books/reading? Why/why not?

- What kind of books do/did you like?

- What is your favorite book? Why?

What was the last book you read?

- Do you believe reading books/literature is more important than reading stuff online? Why/why not?

You have 5 minutes to outline what you are going to talk. You should prepare notes instead of full sentences and try to speak as naturally as possible.

Your talking time should not exceed 5 minutes.

Good luck!

HÉT

ĐỀ THI SỐ 5

Learning is like nature - it's all around us. Our brains are built to absorb, filter

and store information.

Talk about learning

Some suggestions for you:

- How important is learning? Why?

- Besides English, what are you currently learning?

- What things are you good/bad at learning? Why?

- What would you most like to learn?

- What is the most difficult part of learning? Why?

You have 5 minutes to outline what you are going to talk. You should prepare notes instead of full sentences and try to speak as naturally as possible.

Your talking time should not exceed 5 minutes.

Good luck!

HÉT

ĐỀ THI SỐ 6

Like television, talking about movies is a topic that has something to be said by

everybody.

Talk about movies.

Some suggestions for you:

What was the last movie you saw? How was it?

- What is your favorite movie? Why?

- How are the movies in your country? What are the best ones?

- How often do you watch movies in English?

- If there were a movie about your life, what kind of movie would it be? Why?

You have 5 minutes to outline what you are going to talk. You should prepare notes

instead of full sentences and try to speak as naturally as possible.

Your talking time should not exceed 5 minutes.

Good luck!

HÉT

ĐỀ THI SỐ 7

Along with eating, everybody loves talking about their favorite eateries and

restaurants.

Talk about restaurants

Some suggestions for you:

- How often do you go to restaurants?

- What is your favorite restaurant? Why?

What do you usually order at a restaurant?

- What is the restaurant experience like in your country?

- Have you ever worked in a restaurant?

You have 5 minutes to outline what you are going to talk. You should prepare notes instead of full sentences and try to speak as naturally as possible.

Your talking time should not exceed 5 minutes.

Good luck!

HÉT

KỲ THI CHỌN HSG CẤP THCS CẤP HUYỆN- NĂM HỌC: 2020 – 2021 MÔN: TIẾNG ANH

!

Tiêu chí

Cấu trúc

05

-

HƯỚNG DẪN CHẤM (PHẦN THI NÓI)

Mô tả chi tiết các tiêu chí

1-

Đúng cấu trúc của 01 bài nói, phù hợp với chủ đề: Có câu chủ đề (Topic sentence), các ý minh họa, ví dụ (Supporting sentences) và câu kết luận (Concluding sentence).

Điểm

0.5

03.

Bài nói đúng chủ đề, các ý minh họa rõ ràng, dễ hiểu và có

0.25

Nội dung

tính thuyết phục.

05

- Bài nói logic, hợp lí, mạch lạc, rõ ràng

0.25

- Sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp, có sử dụng các liên từ hợp

Ngôn

lý để liên kết các ý trong đoạn. (2

0.5

ngữ

-

- Sử dụng từ vựng phù hợp, phong phú. C3

05

. Phát âm

- Phát âm chuẩn, rõ ràng

và độ dài | - Độ dài bài nói từ 2.5 phút trở lên

EY

bài nói

0.5

£. <25

1 0 3

0,3

1522

: 0,2

0,5 41,5

: 0, t