Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT Khánh Hòa năm học 2024-2025

Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT Khánh Hòa năm học 2024-2025 - Trang 1

Ngày 3/6 hơn 14.000 thí sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã chính thức bắt đầu kỳ thi vào lớp 10. Tài liệu diệu kỳ đã tổng hợp Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT Khánh Hòa năm học 2024-2025 tại bài viết đầy đủ file đề word và pdf kèm theo đáp án tham khảo.

Bài thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 có cả trắc nghiệm và tự luận

  1. Phần câu hỏi trắc nghiệm (Multiple Choice Questions) chiếm 8 điểm. Nội dung bao gồm các câu hỏi về ngữ pháp, từ vựng, và kỹ năng đọc hiểu.
  2. Phần tự luận (Written Test) chiếm 2 điểm, yêu cầu học sinh viết lại câu sao cho nghĩa không đổi với các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng quen thuộc.

Tải xuống: Đề thi vào 10 môn Anh Khánh Hòa năm 2024-2025

Lưu ý khi làm bài thi Tiếng Anh

Khi làm bài thi Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT có cả phần trắc nghiệm và tự luận, các thí sinh cần chú ý những điểm sau:

  1. Đọc kỹ đề bài: Trước khi bắt đầu trả lời câu hỏi, hãy đọc kỹ từng phần của đề bài để hiểu rõ yêu cầu.
  2. Phân bổ thời gian hợp lý: Chia thời gian làm bài thành các phần nhỏ tương ứng với số lượng câu hỏi và độ khó của từng phần.
  3.  Kiểm tra lại bài làm: Sau khi hoàn thành bài thi, hãy dành ít nhất 5-10 phút để kiểm tra lại các câu trả lời, đặc biệt là các câu trắc nghiệm để đảm bảo không có lỗi sai sót do bất cẩn.
  4.  Giữ bình tĩnh và tập trung: Trong suốt thời gian làm bài, hãy giữ bình tĩnh và tập trung, tránh bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài. Để làm được điều này, các em có thể tập thói quen đặt giờ khi làm đề thi thử ngay tại nhà.
  5.  Viết cẩn thận và rõ ràng: Đối với phần tự luận, hãy viết câu trả lời một cách cẩn thận và rõ ràng, đảm bảo sử dụng đúng ngữ pháp và từ vựng.

Ngoài ra, hãy xem thêm các tài liệu và đề thi chính thức khác trong phần Đề thi Tiếng Anh (không chuyên) tuyển sinh lớp 10 THPT từ nhiều tỉnh thành khác.

Kỳ thi vào lớp 10 vào các trường THPT công lập là bước ngoặt quan trọng trong hành trình học tập. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng và làm quen với đề thi chính thức sẽ giúp các em có phương án ôn tập phù hợp.

Tài liệu diệu kỳ hy vọng rằng Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT Khánh Hòa năm 2024 sẽ hỗ trợ các em trong quá trình ôn luyện và chinh phục kỳ thi sắp tới. Chúc các em học sinh thi tốt và đạt được nguyện vọng của mình!

Một số câu hỏi trong đề thi Ngoại Ngữ TS lớp 10 tại Khánh Hòa

Write the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

5. The Statue of Liberty in New York is a monument which __________ millions of people in the world.

A. collects B. pulls C. gathers  D. attracts

6. If you feel hot, you can __________ your coat.

A. get off  B. take off C. throw on D. put on

7. She has got some very __________ things to say on the subject.

A. interested  B. interestingly  C. interest D. interesting

8. Are there __________ left after breakfast? – Yes, there are some.

A. any sandwiches B. some sandwiches   C. a sandwich  D. many sandwiches

9. Vietnamese language is different __________ English language.

A. from  B. at C. in D. on

10. There is always __________ traffic in the city at rush hour.

A. plenty   B. full  C. crowded  D. heavy

11. I __________ that Mark was unfriendly, but now I realize he is a very nice person.

A. used to thinking  B. used to think  C. am used to thought   D. use to think

12. My sister wishes she __________ to Thailand next summer.

A. will travel B. travel   C. would travel   D. travelled

13. There’s someone behind us. I think we __________.

A. have followed  B. are being followed   C. are following  D. have been followed

14. __________ it is getting dark, we will not wait for him any longer.

A. While B. But   C. Because  D. However

15. Students have to do some voluntary work at a university, __________ they?

A. have they   B. don’t they  C. haven’t they   D. do they

16. Landmark 81 is considered __________ building in Viet Nam.

A. as tall as  B. much taller than  C. the tallest D. much tallest

17. They bought a house __________ has a garden overlooking the sea.

A. which B. in which C. where D. what

Write the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each