ĐỀ THI KĨ NĂNG NÓI – SPEAKING TOPICS FOR NEC – TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN TIẾNG ANH

     Bài viết về tài liệu "Đề thi kỹ năng nói - Speaking topics for NEC - trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023 môn Tiếng Anh" được cung cấp bởi Tài liệu diệu kỳ, một website chia sẻ kiến thức và tài liệu Tiếng Anh đa dạng và chất lượng. Tài liệu này là đề thi chính thức, bao gồm có đáp án và tiêu chí chấm điểm, là tài liệu hữu ích cho các bạn ôn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024 sắp tới.

     Đề thi kỹ năng nói - Speaking topics for NEC là tài liệu giúp các bạn ôn luyện và cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh, với các chủ đề thú vị và phong phú như "Technology and its impact on society", "Environmental protection", "Education and its role in society", "Travel and tourism",... Tất cả các chủ đề đều được thiết kế để giúp người học trau dồi vốn từ vựng, cải thiện phản xạ và tư duy của mình trong quá trình giao tiếp bằng Tiếng Anh. Bạn có thể tải xuống file PDF của tài liệu này trên trang web Tài liệu diệu kỳ.

    Bên cạnh đó, website cũng cung cấp nhiều tài liệu và sách ôn luyện kì thi Trung học phổ thông Quốc gia và các kỳ thi Olympic Tiếng Anh, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên và người đi làm.

     Từ khóa: Tài liệu diệu kỳ; PDF; Đề thi chính thức; ôn luyện; Speaking.

Tải xuống: Đề thi + Đáp án + Audio + Speaking topics
Tải xuống: ĐỀ THI KĨ NĂNG NÓI - SPEAKING TOPICS FOR NEC - TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022 - 2023 MÔN TIẾNG ANH (ĐỀ THI CHÍNH THỨC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

Trích dẫn nội dung "ĐỀ THI KĨ NĂNG NÓI – SPEAKING TOPICS FOR NEC – TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022 – 2023 MÔN TIẾNG ANH":

Question 1. Some people think that increased access to social media is of great benefit to people. Some others think otherwise, claiming that it does more harm than good. Discuss both these views and give your opinion.

Question 2. Some people think that students can learn better without taking tests/exams. Some others think otherwise, believing that learning without taking tests/exams is not learning at all. Discuss both these views and give your opinion.

Question 3. Some teachers think that students can study better when they do projects individually. Some others think otherwise, suggesting that they can study better when they do projects in groups/teams. Discuss both these views and give your opinion.

Question 4. Some people think that global warming is a natural phenomenon. Some others think otherwise, saying that it is caused by human activities. Discuss both these views and give your opinion.

Question 5. Some young people think that video games cause violence. Some others think otherwise, believing that video games bring more good than harm. Discuss both these views and give your opinion.

Question 6. Some people think that a sense of competition should be encouraged in children. Some others think otherwise, claiming that cooperation, rather than competition, should be encouraged. Discuss both these views and give your opinion.

Question 7. Some people think that admission to university should be based solely on students' school academic records. Some others think otherwise, claiming that scores of the entrance exams should be the sole criterion. Discuss both these views and give your opinion.

Question 8. Some people think that technology has improved the way we communicate. Some others think otherwise, claiming that it has decreased much quality of our face-to-face communication. Discuss both these views and give your opinion.

Question 9. Some people think that protecting the environment should be prioritised. Some others think otherwise, claiming that priority should be given to economic growth. Discuss both these views and give your opinion.

Question 10. Some people think that because the goal of learning a foreign language is communication, grammar learning is no longer important. Some others think otherwise, claiming that grammar still has a place in foreign language learning. Discuss both these views and give your opinion.