Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023

Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 - Trang 1

Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 gồm đề thi, đáp án và audio (file nghe) đã được tổng hợp đầy đủ tại website Tài liệu diệu kỳ. Thầy cô và các em học sinh có thể tải xuống file pdf và word để luyện tập chuẩn bị cho Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh Trung học phổ thông năm học 2023-2024 (dành cho thí sinh hệ không chuyên) sắp tới.

Tổng quan Đề thi HSG Tiếng Anh 12 THPT - Sở GD&ĐT Tiền Giang năm học 2022-2023 có 16 trang gồm 104 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài luận. Tổng điểm toàn bài thi được tính trên thang điểm 20, trong đó I. Listening (40 câu hỏi - 2 điểm); II. Lexico-Grammar (31 câu hỏi - 8 điểm); III Reading comprehension (23 câu hỏi - 6 điểm) và IV. Writing (4 điểm, trong đó phần Essay writing chiếm 2 điểm).

Dưới đây là nội dung chi tiết đề thi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Tiền Giang:

Tải xuống: Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 (ĐỀ THI CHÍNH THỨC)
Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 - Trang 1

Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 - Trang 1

Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 - Trang 2

Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 - Trang 2

Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 - Trang 10

Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 - Trang 10

Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 - Trang 11

Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2022-2023 - Trang 11

Website Tài liệu diệu kỳ cũng đã cập nhật Đề thi HSG Quốc gia THPT năm 2023 từ bộ Giáo dục và Đào tạo, đây cũng là một tài liệu quan trọng giúp các học sinh ôn luyện và rèn luyện cho các kỳ thi HSG Tiếng Anh bậc THPT.

Trích dẫn Đề thi chính thức - Đề thi HSG Tiếng Anh 12 tỉnh Tiền Giang năm học 2023-2024:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH TIỀN GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 16 trang, gồm 104 câu và 1 bài luận)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: TIẾNG ANH

Ngày thi: 03/3/2023

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................

Số báo danh: ............................................................................... 

(Thí sinh nghe 04 đoạn ghi âm mỗi đoạn 02 lần. CD đã được ghi đủ số lần, giám thị mở cho máy chạy từ đầu tới cuối không cần trả băng. Giữa các đoạn có khoảng im lặng để thí sinh làm bài.)

PART I. LISTENING COMPREHENSION: Questions 1-40. (2.0 pts)

SECTION 1: Questions 1-12  Question 1-5

Listen to the conversation between 2 students. Choose the correct answer A, B, C for each question.

Question 1. Why are they going to the Main Hall?

A. to meet the tutor

B. to hand out some forms

C. to register for the coming year

Question 2. Where is the Administration Office?

A. on ground level

B. on the first floor

C. on the second floor

Question 3. What do they agree to do? 

A. to separate and meet later

B. to go to the Main Hall together

C. to go to the canteen together

Question 4. What does the girl want to drink?

A. coke B. orange juice C. water

Question 5. How much money does the girl give the boy? 

A. twenty pounds B. five pounds C. two pounds

Question 6-10

REGISTRATION FORM

Name of student: (6) _______

Address: 6 (7) _______ Avenue

Town: (8) _______

Telephone number: not connected yet

Course: (9) _______

Payment: (10) _______