Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 6 có đáp án mới nhất

Học sinh giỏi Tiếng Anh 6 - Bộ 66 đề

Bạn đang ôn tập cho Kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 THCS cấp trường, quận/huyện/thành phố sắp tới? Hãy tham khảo ngay bộ 66 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 6 có đáp án và file nghe (định dạng file word và pdf) mới nhất vừa được Tài liệu diệu kỳ tổng hợp tại bài viết này.

Tuyển tập gồm các đề thi chọn học sinh giỏi chính thức do các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc tổ chức như: Phòng GD&ĐT huyện Lâm Thao (Phú Thọ), quận Hải Châu (Đà Nẵng), thành phố Bắc Giang, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Do đó, các tài liệu có độ tin cậy cao giúp các thí sinh có thể luyện thi với các dạng bài, cấu trúc bám sát format đề thi thực tế.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh với học sinh lớp 6 THCS nhằm phát hiện những học sinh có năng khiếu về môn Ngoại Ngữ (Tiếng Anh), lựa chọn các em có năng lực để tiếp tục bồi dưỡng tham gia dự thi cấp cao hơn.

Bên cạnh đó, sự kiện cũng khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo trong quá trình dạy và học, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng dạy học của các nhà trường THCS, đặc biệt là bộ môn Tiếng Anh.

Tải xuống 66 Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 6

Tải xuống: 1. Đề thi HSG Anh 6 TP Bắc Ninh 2023-2024
Tải xuống: Audio
Tải xuống: 2. Đề thi HSG Tiếng Anh 6, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ năm 2023 có đáp án
Tải xuống: 3. Đề thi chọn học sinh giỏi Tiếng Anh 6 cấp thành phố Bắc Giang năm học 2018-2019
Tải xuống: 4. HSG Anh 6 Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Thanh Sơn năm học 2018-2019
Tải xuống: 5. Đề thi HSG Tiếng Anh 6 cấp huyện tại Quảng Xương, Thanh Hóa năm học 2017-2018
Tải xuống: 6. Đề thi chọn HSG môn tiếng Anh lớp 6 cấp trường, THCS Lý Thường Kiệt 2017-2018

Cấu trúc đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 6

Phần 1: Nghe (2 điểm)

Bài 1: Điền thông tin vào chỗ trống (1 điểm); Bài 2: Chọn từ đúng (A, B, C) cho mỗi chỗ trống (1 điểm).

Phần 2: Ngữ âm (2 điểm)

Bài 1: Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác (1 điểm); Bài 2: Chọn từ có trọng âm khác (1 điểm).

Phần 3: Từ vựng và Ngữ pháp (7 điểm)

Bài 1: Chọn đáp án đúng (2 điểm); Bài 2: Chia động từ (1 điểm); Bài 3: Chọn từ đúng dạng (1 điểm); Bài 4: Điền giới từ (1 điểm); Bài 5: Tìm và sửa lỗi sai (2 điểm)

Phần 4: Đọc hiểu (4 điểm)

Bài 1: Điền từ vào chỗ trống (1 điểm); Bài 2: Trả lời câu hỏi (1 điểm); Bài 3: Điền từ phù hợp vào chỗ trống (2 điểm).

Phần 5: Viết (5 điểm)

Bài 1: Viết lại câu (2 điểm); Bài 2: Viết đoạn văn ngắn (1 điểm); Bài 3: Viết đoạn văn dài (2 điểm).

Hãy tải ngay bộ đề 66 đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 6 có đáp án và bắt đầu ôn luyện để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới!

Trích nội dung đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 6 huyện Quảng Xương

SECTION I:  PHONETICS 

I. Choose one word that has the underlined part pronounced differently from the others   by circling A, B, C, or D. ( 3 points)

1.  A. rulers       B. cats C. books        D. stamps

2.  A. tenth    B. math C. brother  D. theater

3.  A. has  B. name C. family   D. lamp

II. Choose the word that is different from the others . ( 2 points)

4.  A. see  B. thirsty  C. hungry   D. hot

5.  A. in   B. but  C. of   D. under

SECTION II : VOCABULARY AND GRAMMAR

I.  Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences: (10 points)

1. One of them .................an oval face.

A. have     B. having       C. has                  D. had.

2. There is .................... bread on the table.

A. a            B. an           C. some     D. two.

3. Their cows produce ..................

A. a lot of milk    B. many milk            C. lots milk              D. a few milk 

4. ……………..straight across the road.

A. Don’t run         B. Not run      C. No run       D. Can’t run

5. I learn music………………. : on Mondays and Fridays.

A. two times a week              B. once a week

C. one a week                    D. twice a week...