Đề thi Chuyên Anh năm học 2024-2025 tỉnh Thanh Hóa vào THPT Chuyên Lam Sơn

Đề thi Chuyên Anh năm học 2024-2025 tỉnh Thanh Hóa vào THPT Chuyên Lam Sơn

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, học sinh trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Nếu bạn đang có nguyện vọng thi vào lớp Chuyên Tiếng Anh, thì tài liệu Đề thi Chuyên Anh năm học 2024-2025 tỉnh Thanh Hóa vào THPT Chuyên Lam Sơn là một gợi ý không thể bỏ qua. Đề thi chính thức có 05 phần, gồm 07 trang được Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức thi vào ngày 23/5/2024.

Dưới đây là nội dung các câu hỏi môn Tiếng Anh (chuyên) và đáp án chính thức được Tài liệu diệu kỳ tổng hợp dưới cả 2 định dạng word và pdf.

Đề thi Chuyên Anh vào THPT Chuyên Lam Sơn năm học 2024-2025 được thiết kế để đánh giá toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ của học sinh, bao gồm: Nghe, Đọc và Viết. Cấu trúc đề thi không có nhiều thay đổi so với năm trước với 5 phần chính:

1. Listening (20 điểm)

Từ câu 1 đến 20: 3 bài nghe gồm: True/False Statements, Listening Gap-Fill Exercise, Multiple Choice Questions.

2. Pronunciation (5 điểm)

Từ câu 21 đến 25: Pronunciation và Word stress.

3. Grammar and Vocabulary (25 điểm)

Từ câu 26 đến 50: Verb Form, Word formation, Error Correction, Multiple Choice Gap-Fill.

4. Reading (30 điểm)

Từ câu 51 đến 80: Gapped Text, Reading Comprehension, Cloze Test.

5. Writing (20 điểm)

Từ câu 51 đến hết: Sentence Transformation, Sentence Rewriting, Argumentative Essay Writing Task.

Để làm tốt bài thi chuyên Anh, có một kiến thức về từ vựng và ngữ pháp tốt là một điều kiện cần, nhưng kỹ năng làm bài thi mới là yếu tố mang tính quyết định. Đề thi thường đòi hỏi không chỉ hiểu biết sâu rộng về ngữ pháp và từ vựng mà còn cần phải có kỹ năng phân tích và loại trừ, sử dụng từ ngữ đúng ngữ cảnh bài viết. Học sinh cần thực hành nhiều dạng bài thi và phát triển khả năng phản ứng nhanh nhạy để tự tin đối mặt với mọi thử thách. Điều này là chìa khóa để đạt được thành công trong kỳ thi vào Chuyên Anh cấp 3.

Hãy tải xuống ngay đề thi Chuyên Anh của tỉnh Thanh Hóa năm học 2024-2025 để luyện tập ngay hôm nay.

Tải xuống: Đề thi môn Tiếng Anh (chuyên), THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa năm học 2024-2025

Đáp án môn Tiếng Anh

Đang cập nhật...

Nội dung đề thi Chuyên Anh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HÓA

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 05 phần, gồm 07 trang)

KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN

NĂM HỌC 2024-2025

Môn thi: TIẾNG ANH

(Dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Anh)

Ngày thi: 23/5/2024

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

PART A: LISTENING (20 points)

Section 1

Questions 1 - 5. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

1. The new product is developed based on an existing one. 

2. The product is aimed at men and women aged 18-40. 

3. The new design is supposed to enable users to handle with only one hand. 

4. The regular size has already been on the market while the travel size will be launched in a few months. 

5. They will make a Gantt chart of the project next month. 

Section 2

Questions 6 – 15. Fill in each blank with ONLY ONE WORD taken from the listening passage.

6. Because of jet lag, you may find that even an expensive hotel room can be empty and __________.

7. According to the research, customers of hotels basically need __________ and inviting surroundings.

8. The company carried out research into many types of __________.

9. The __________ of the hotel does not seem to be of any importance to customers.

10. In fact, __________ travelers don’t want the expensive serviced apartments that one company provides.

11. Instead, they need a __________ modern kitchen besides sleeping and living accommodation.

12. They hope this company can set a __________ throughout the world.

13. Hotels should take into consideration customers’ need to __________ everyday lives.

14. If hotels can meet customers’ need of being pampered and taken care of, they may feel like being a __________.

15. Some examples of small treats for customers are shampoo, soap, and __________.

...