Đáp án và Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Nghệ An năm học 2024-2025

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Nghệ An - mã đề thi 132

Chiều nay (5/6), các thí sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành bài thi Tiếng Anh trong 60 phút thời gian làm bài theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi. Tài liệu diệu kỳ đã cập nhật đầy đủ Đáp án và Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh Nghệ An năm học 2024-2025 trong Kỳ thi năm nay. Hãy tải xuống file đề thi (word hoặc pdf) để tham khảo ngay.

Đề thi có cấu trúc khá giống với Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, bao gồm các phần bài tập phổ biến như: chọn từ trái nghĩa với từ gạch dưới (1 câu), chọn câu kết hợp đúng (2 câu), chọn từ có trọng âm khác (2 câu),… kiểm tra tổng hợp kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu, chủ yếu tập trung vào nội dung chương trình học của lớp 9 THCS.

Tải xuống: Đề thi vào 10 môn Anh Nghệ An năm 2024-2025

Đáp án tham khảo môn Tiếng Anh tại Nghệ An – Mã đề 132

1. A    2. B    3. B    4. D    5. A    6. D    7. A    8. D    9. C    10. D

11. C   12. B   13. B   14. C   15. B   16. C   17. B   18. A   19. A   20. A

21. D   22. A   23. B   24. D   25. D   26. A   27. A   28. A   29. B   30. C

31. A   32. C   33. C   34. B   35. A   36. A   37. B   38. A   39. C   40. D

41. D   42. C   43. B   44. C   45. D   46. D   47. B   48. C   49. D   50. C

Tính điểm thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Nghệ An

Thí sinh thi vào THPT chuyên Phan Bội Châu:

Điểm xét tuyển chuyên = Tổng điểm 03 bài thi môn chung + Điểm bài thi môn chuyên x 2.

Đối tượng khác:

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).

Tra cứu điểm thi

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, kết quả thi chính thức sẽ được công bố sau khi chấm thi vào ngày 16/6/2024 tại địa chỉ http://nghean.edu.vn/ (mục Tra cứu điểm thi).

Hãy tiếp tục theo dõi Tài liệu diệu kỳ để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An và các tỉnh thành khác.

Trích dẫn bài thi tuyển sinh lớp 10 Tiếng Anh tại tỉnh Nghệ An

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NGHỆ AN

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2024-2025

Môn thi: TIẾNG ANH

Ngày thi: 01/06/2024

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………….

Số báo danh: ……………………………………………………………………. 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1. A. thin B. their    C. than D. them

Question 2. A. drive    B. think    C. mind D. find

Question 3. A. stopped  B. loved    C. pressed  D. worked

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Question 4. We arranged to meet at 7.30, but she didn’t turn up.

A. arrive   B. appear   C. come D. leave

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Question 5. You should wear your coat. You may catch a cold.

A. If you don’t wear your coat, you may catch a cold.

B. Unless you wear your coat, you may not catch a cold.

C. You may wear a coat if you don’t catch a cold.

D. You may catch a cold even though you wear your coat.

Question 6. A burglar broke into the building. At the time, the guard was sleeping.

A. When a burglar was breaking into the building, the guard slept.

B. Before a burglar broke into the building, the guard slept.

C. A burglar broke into the building as soon as the guard slept.

D. When a burglar broke into the building, the guard was sleeping….