Available courses

📌Tuyển chọn những nội dung trọng tâm hướng đến bài thi môn Tiếng Anh (Chuyên) Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
⚠️⚠️⚠️Hoàn thành bài test nhận tài liệu Chinh phục Open Cloze  có đáp án của Ambrosia >>TẠI ĐÂY<<

📌Khóa học gồm các chủ đề bài tập chia theo kỹ năng gồm:

✅ 1. Kỹ năng nghe (Listening skills): Tham khảo khóa Kỹ năng nghe ôn thi HSG THPT

 2. Từ vựng và ngữ pháp (Lexico and Grammar): Multiple choice questions, word formation exercises...

 3. Kỹ năng đọc (Reading skills): Open cloze, guided cloze, reading comprehension, heading matching exercises, gapped text, True/False/Not given questions...

 4. Kỹ năng viết (Writing skills): Đang cập nhật...

📌Khóa học được chia theo 4 phần chính thường gặp trong đề thi gồm:
Part 1: True/False/Not given questions

 Part 2: Short answer questions

 Part 3: Multiple choice questions

 Part 4: Gap filling questions

 Luyện thi các đề thi THPT Quốc gia [ĐỀ THI CHÍNH THỨC] của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2017-2022 thi thử các đề thi do Tài liệu diệu kỳ biên tập
 Luyện tập các chủ đề Ngữ pháp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao qua các bài quiz trắc nghiệm và trả lời ngắn